Expertis

Nedan följer exempel på områden som jag arbetar inom:
Bokslut
Bolagsbildning
Budget
Ekonomiska utredningar
Inkomstdeklarationer
Kalkyler
Likvidationer
Löneredovisning
Nystart av företag
Redovisning
Rådgivning inom ekonomi
Val av företagsform
Årsbokslut
Årsredovisningar inom K2
Årsredovisningar inom K3
Kontakt med Skatteverket

Nedan följer exempel på branscher som jag arbetar inom:
Bostadsrättsföreningar
Enmansföretag
Familjeföretag
Idrottsföreningar
Svenska Kyrkan