Redovisning och bokföring i Vänersborg och Göteborg

 

Gun-Britt Berglund är en fristående redovisnings- och rådgivningskonsult med lokal förankring och väletablerade nätverk. Gun-Britt har examen från Handelshögskolan i Göteborg och erfarenhet från branschen sedan 1985. Hon har arbetat som auktoriserad revisor sedan 1988, men har nu sadlat om till att arbeta närmare sina kunder med redovisning och rådgivning. Hon är också fd rådgivare på Nyföretagarcentrum Väst.

Gun-Britt erbjuder redovisning, bokföring och rådgivning i Vänersborg och Göteborg men är verksam över hela Västra Götalands regionen. Gun-Britt reser gärna till ditt företag och arbetar på plats.

Redovisning för alla typer av kunder

Som kund kan du vända dig med förtroende till Gun-Britt avseende nystart och val av företagsform, bolagsfrågor, redovisning, bokslut, årsredovisning, årsbokslut, inkomstdeklarationer, dina kontakter med Skatteverket, ekonomiska konsultationer och utredningar.

Hennes kunder är familje- och egenföretagare med en eller flera anställda, enheter inom Svenska kyrkan, bostadsrättsföreningar, idrottsföreningar men också större tillverkande företag och fastighetsbolag.

 

Gun-Britt Berglund är en fristående redovisnings- och rådgivningskonsult med lokal förankring och väletablerade nätverk. Gun-Britt har examen från Handelshögskolan i Göteborg och erfarenhet från branschen sedan 1985. Hon har arbetat som auktoriserad revisor sedan 1988, men har nu sadlat om till att arbeta närmare sina kunder med redovisning och rådgivning.
Kontor finns i Vänersborg och Gun-Britt är verksam över hela Västra Götalands regionen. Gun-Britt reser gärna till ditt företag och arbetar på plats.
Som kund kan du vända dig med förtroende till Gun-Britt avseende nystart och val av företagsform, bolagsfrågor, redovisning, bokslut, årsredovisning, årsbokslut, inkomstdeklarationer, dina kontakter med Skatteverket, ekonomiska konsultationer och utredningar.Hennes kunder är familje- och egenföretagare med en eller flera anställda, enheter inom Svenska kyrkan, bostadsrättsföreningar, idrottsföreningar men också större tillverkande företag och fastighetsbolag.Gun-Britt Berglund är en fristående redovisnings- och rådgivningskonsult med lokal förankring och väletablerade nätverk. Gun-Britt har examen från Handelshögskolan i Göteborg och erfarenhet från branschen sedan 1985. Hon har arbetat som auktoriserad revisor sedan 1988, men har nu sadlat om till att arbeta närmare sina kunder med redovisning och rådgivning.Kontor finns i Vänersborg och Gun-Britt är verksam över hela Västra Götalands regionen. Gun-Britt reser gärna till ditt företag och arbetar på plats.Som kund kan du vända dig med förtroende till Gun-Britt avseende nystart och val av företagsform, bolagsfrågor, redovisning, bokslut, årsredovisning, årsbokslut, inkomstdeklarationer, dina kontakter med Skatteverket, ekonomiska konsultationer och utredningar.Hennes kunder är familje- och egenföretagare med en eller flera anställda, enheter inom Svenska kyrkan, bostadsrättsföreningar, idrottsföreningar men också större tillverkande företag och fastighetsbolag. bokföring och rådgivning i vänersborg
Gun-Britt Berglund är en fristående redovisnings- och rådgivningskonsult med lokal förankring och väletablerade nätverk. Gun-Britt har examen från Handelshögskolan i Göteborg och erfarenhet från branschen sedan 1985. Hon har arbetat som auktoriserad revisor sedan 1988, men har nu sadlat om till att arbeta närmare sina kunder med redovisning och rådgivning.
Kontor finns i Vänersborg och Gun-Britt är verksam över hela Västra Götalands regionen. Gun-Britt reser gärna till ditt företag och arbetar på plats.
Som kund kan du vända dig med förtroende till Gun-Britt avseende nystart och val av företagsform, bolagsfrågor, redovisning, bokslut, årsredovisning, årsbokslut, inkomstdeklarationer, dina kontakter med Skatteverket, ekonomiska konsultationer och utredningar.Hennes kunder är familje- och egenföretagare med en eller flera anställda, enheter inom Svenska kyrkan, bostadsrättsföreningar, idrottsföreningar men också större tillverkande företag och fastighetsbolag.Gun-Britt Berglund är en fristående redovisnings- och rådgivningskonsult med lokal förankring och väletablerade nätverk. Gun-Britt har examen från Handelshögskolan i Göteborg och erfarenhet från branschen sedan 1985. Hon har arbetat som auktoriserad revisor sedan 1988, men har nu sadlat om till att arbeta närmare sina kunder med redovisning och rådgivning.Kontor finns i Vänersborg och Gun-Britt är verksam över hela Västra Götalands regionen. Gun-Britt reser gärna till ditt företag och arbetar på plats.Som kund kan du vända dig med förtroende till Gun-Britt avseende nystart och val av företagsform, bolagsfrågor, redovisning, bokslut, årsredovisning, årsbokslut, inkomstdeklarationer, dina kontakter med Skatteverket, ekonomiska konsultationer och utredningar.Hennes kunder är familje- och egenföretagare med en eller flera anställda, enheter inom Svenska kyrkan, bostadsrättsföreningar, idrottsföreningar men också större tillverkande företag och fastighetsbolag. bokföring och rådgivning i vänersborg